WIDIA GLODAČKA GLAVA VSM11

WIDIA VSM11  glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i ugla alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova.
Uz kupovinu određene količine pločica glodačku glavu dobijete gratis